Egzamin

Prawo Jazdy Lublin w Dario OSK

Egzaminy

Prawo Jazdy Lublin w Dario OSK

Warunki jakie musi spełnić przyszły kierowca aby podejść do egzaminu oraz etapy egzaminu na prawo jazdy:

Ukończyć kurs prawa jazdy i otrzymać stosowne zaświadczenie.

Dostarczyć do ośrodku egzaminowania WORD komplet dokumentów takich jak:

 • Świadectwo potwierdzające ukończenie kursu adekwatnego do kategorii prawa jazdy o którą się ubiega.
 • Zaświadczenie lekarskie informujące o braku zdrowotnych przeciwwskazań do kierowania pojazdami z danej kategorii, o którą się ubiegamy. (Zaświadczenie wydawane jest w naszym ośrodku przez uprawnionego do badań lekarza).
 • Dowód zapłaty za egzamin
 • Fotografię bez nakrycia głowy w 1 szt. (podpisaną na odwrocie)
 • Podanie przygotowane na specjalnym druku o wydanie stosownych uprawnień do kierowania
 • Zgodę rodziców, bądź też opiekuna, jeśli nie mamy ukończonych 18 lat.

Osoba która składa wymagane dokumenty do ustalania terminów egzaminu, powinna pamiętać o posiadaniu przy sobie dokumentu tożsamości, czyli dowodu osobistego – jest on niezbędny przy każdym ustalaniu egzaminu. W ramach zamienników można posiadać przy sobie dowód tymczasowy, kartę stałego pobytu (dla obcokrajowców), bądź paszport.

Ośrodek po dostarczeniu powyższych dokumentów, wyznaczy nam datę egzaminu, która nie przekracza 30 dni, od daty dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Osoba która ubiega się o rozszerzenia uprawnień ujętych w prawie jazdy musi posiadać oprócz standardowych dokumentów również kserokopię posiadanego już prawa jazdy.

Przechodząc do egzaminu Państwowego, który dotyczy najbardziej pożądanego uprawnienia do jazdy w naszym kraju czyli samochodów osobowych (odpowiednio kategoria B) przechodzi pierwszą część, jaką jest w tym wypadku egzamin teoretyczny. Egzamin ten polega na przejściu testu, który losowany jest dla nas drogą losową przez komputer wyposażony w licencjonowane oprogramowanie, wyznaczone przez podmioty prawne. Uwaga, od 19 stycznia 2013 roku obowiązują nowe testy na prawo jazdy kategorii B!

Nowy test teoretyczny na prawo jazdy wymaga od nas osiągnięcia co najmniej 68 punktów, z aż 74 możliwych które możemy zdobyć. Sam testy różni się pod względem odpowiedzi, albowiem odpowiadamy prostymi określeniami typu “TAK” lub też “NIE”. Baza pytań została rozszerzona z 500 pytań, aż do bazy zawierających do kilku tysięcy pytań. Część teoretyczna wyznacza nam 20 pytań z wiedzy ogólnej, oraz 12 pytań związanych z wiedzą specjalistycznej. W tym drugim elemencie odpowiadamy oznaczeniami standardowymi, typu A, B i C.

Przechodząc pozytywnie egzamin teoretyczny, możemy przystąpić do egzaminu praktycznego który składa się z dwóch istotnych części:

 • Wykonanie wyznaczonych nam zadań na placu manewrowym
 • Pozytywne przejście całej drogi egzaminacyjnej z uwzględnieniem odpowiednich punktów sprawdzających nasze umiejętności poruszania się w ruchu zorganizowanym.

Plac manewrowy

Przepisy, które obowiązują od dnia 10.01.2006 mówią iż każdy kandydat na kierowcę, ma do wykonania 3 zadania na placu manewrowym:

Zadanie nr 1:

Sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów odnoszących się do danego pojazdu, zapewniających bezpieczeństwo jazdy (wpływa na to poziom oleju, poziom płynu chłodzącego, poziom płynu hamulcowego, poziom płynu w spryskiwaczach oraz działanie sygnału dźwiękowego, oraz działanie świateł zewnętrznych).

W wypadku sprawdzana poziomu oleju, osoba egzaminowana powinna wskazać gdzie i przy pomocy jakiego przyrządu możemy sprawdzić stan oleju. Następnym elementem jest kompleksowe przygotowanie się do jazdy. Przygotowujemy się do jazdy i prezentujemy właściwe ustawienie fotela, zagłówków, lusterek i poprawne zapięcie pasów bezpieczeństwa. Dodatkowo sprawdzamy czy drzwi pojazdu są z pewnością zamknięte. Następnie upewniamy się iż możemy wyruszyć, oraz przechodzimy do płynnego wyruszenia z miejsca.

Nauka jazdy egzaminy

Zadanie nr 2:

Owe zadanie wykonujemy na placu manewrowym. Egzamin na kategorię B obejmuję sprawdzenie naszych podstawowych umiejętności przed wyjazdem na ulicę. Pierwszym zakresem jest poruszanie płynne do przodu, oraz do tyłu (wykonujemy to zadanie na tzw. “kopertach” o długości 5 m). Należy pamiętać iż przy cofaniu osoba prowadząca samochód powinna oglądać się do tyłu zgodnie z techniką kierowania (patrzenie za prawą stronę zagłówka, oraz w lustra boczne).

Zadanie nr 3:

Zadanie to, jest ostatnim zadaniem jakie będziemy przechodzić na placu manewrowym. Osoba egzaminowana będzie musiała wykazać umiejętnością poruszania się z miejsca do przodu na wzniesieniu, które przygotowane jest na placu manewrowym. Zadanie polega na podjechaniu na wzniesienie do środka jego długości, zatrzymaniu auta, oraz zaciągnięcia hamulca awaryjnego. Następnie zwalniamy ten sam hamulec, pamiętając o płynnym ruszeniu do przodu.

Warto pamiętać o błędach. Jeśli podczas egzaminu na prawo jazdy B, przykładowo zgaśnie silnik dwa razy przy ruszaniu z miejsca do przodu, bądź też na zadaniu związanym ze wzniesieniem, ocena która zostanie nam wystawiona, będzie negatywną. W takim wypadku osoba egzaminowana, może wyruszyć dalej egzamin w ruchu drogowym (nie jest to jednak wymagane na takim etapie).

Należy pamiętać o natychmiastowych przerwaniach egzaminów które również mają miejsce w wypadku gdy egzaminowana osoba stwarza potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Takimi przerwaniami są wypadki typu: przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie do jazdy na placu manewru, najechanie na pachołek lub tyczki podczas zadań na placu. Przechodząc do ruchu drogowego, będziemy sprawdzani pod wszystkimi najważniejszymi elementami mogącymi mieć miejsce podczas typowej jazdy samochodowej w mieście. Dlatego też możemy spodziewać się sprawdzenia bezpiecznego hamowania, oraz umiejętności do parkowania auta. Osoba egzaminowana obowiązkowo będzie wykonywać jedno z trzech form parkowania. W skład parkowań wchodzą:

 • Parkowanie prostopadłe, bądź skośne
 • Wjazd przodem, wyjazd tyłem (przy możliwej jednej korekcie)
 • Parkowanie równoległe między dwoma pojazdami
 • Wjazd tyłem, wyjazd przodem (przy możliwej jednej korekcie)

Należy pamiętać iż osoba ubiegająca się o prawo jazdy Kategorii B, będzie musiała w ruchu drogowym obowiązkowo wykonać odpowiednie zawracanie na drodze jednojezdniowej, lub dwukierunkowej. Zawracanie uwzględnia użycie biegu wstecznego. Jeśli chodzi o czas egzaminu praktycznego, odbywającego się w ruchu drogowym, trwa on do 40 minut. Osoba egzaminowana ma możliwość pisemnego złożenia wniosku o uwzględnienie osoby dodatkowej, jaką jest instruktor prowadzący, który może uczestniczyć również w egzaminie. Taka osoba jest jednak na prawach obserwatora, tak więc nie może ingerować w przebieg egzaminu.

Każde z przedstawionych powyżej zadań może być oceniane wg różnorodnych i nie zawsze takich samych kryteriów. Osoba egzaminowana powinna jednak zwrócić uwagę na takie elementy jak:

 • Odpowiednie przygotowanie się do jazdy, uwzględniając ustawienie lusterek i fotela., przygotowanie pasów i ich poprawnego zapięcia sprawdzenie poprawnego stanu lampek kontrolnych w aucie i upewnienie się o możliwościach do jazdy.
 • Podczas wykonywania manewrów na placu nienajeżdżanie na linie ograniczające nasze pole jazdy, oraz nienajeżdżanie na pachołki, oraz zatrzymanie się w obszarze zatrzymania.
 • Uwzględnienie poprawnych sygnalizacji podczas zmiany kierunków jazdy.
 • Nie pozwolenie na cofnięcie się pojazdu na wzniesieniu o więcej niż 20cm, oraz nie doprowadzenie do zgaszenia silnika podczas wszelkich wykonywanych manewrów.

Jazda w mieście

Zadania egzaminacyjne odnoszące się do ruchu drogowego:

 • Wejście do ruchu drogowego
 • Prowadzenia samochodu na drogach jednokierunkowych, oraz dwukierunkowych, oraz jedno i dwujezdniowych.
 • Poprawne wykonanie manewrów takich jak manewr wymijania, omijania i wyprzedzania, zmiany pasa ruchu, zmiany kierowników jazdy w lewo, prawo, oraz manewr zawracania.
 • Przejazd przez przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania
 • Parkowania
 • Zawracanie na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej (zadanie odbywa się przy użyciu biegu wstecznego)
Image
Image

Zapisz się na kurs

Wybierając Dario OSK wybierasz wykwalifikowaną kadrę instruktorską, która poprowadzi Cię do celu!

© 2024 OSK Dario Dario.Lublin.pl

Projekt i realizacja - Sitte.pl - strony i sklepy internetowe

Zaufane opinie